Danielów 5, 97 - 360 Kamieńsk

Jasta Sp. z o.o.

JASTA SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Jasta sp. z o.o. działa od lat 90-tych ubiegłego wieku. W 2010 roku zakończyło inwestycję w instalacje współspalania biomasy i uzyskało pozytywną decyzję powiatowego lekarza weterynarii w Radomsku w zakresie spalania padłych zwierząt. Od tego czasu przedsiębiorstwo rozwija obszar świadczonych usług w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt. Od początku współpracujemy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie odbioru UPPZ – padłych zwierząt z gospodarstw rolnych.

Obsługujemy następujące województwa:

 • Dolnośląskie
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podlaskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Wielkopolskie

Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w zabezpieczaniu epizootycznym kraju pod kątem zwalczania takich chorób jak ASF czy ptasia grypa. Dysponujemy zatwierdzonymi środkami transportu do przewozu materiału kategorii 1 i 2. Bierzemy czynny udział w zapewnieniu bioasekuracji w gospodarstwach rolnych na terenie ww. województw.

Całodobowe telefony do zgłoszeń: 44 681 75 81 oraz 800 060 333.

Posiadamy również zakład pośredni umiejscowiony w Radomiu pod adresem Energetyków 24, który przyjmuje zgłoszenia padłych zwierząt z województwa mazowieckiego pod numerem telefonu 48 364 21 79.

Copyright © 2024 | Jasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram