Danielów 5, 97 - 360 Kamieńsk

Utylizacja, unieszkodliwianie i przetwarzanie PUPZ kat 3

Przedsiębiorstwo Jasta sp. z o.o. spółka komandytowa świadczy usługi w zakresie utylizacji, unieszkodliwiania i przetwarzania produktów ubocznych kategorii trzeciej, zgodnie rozporządzeniem WE 1069/2009.

Nasze usługi to przede wszystkim kompleksowy odbiór i utylizacja produktów ubocznych kategorii trzeciej, przeterminowanej żywności, odpadków kuchennych, innych związanych z produktami zwierzęcymi,

Dla naszych klientów jesteśmy w stanie dopasować harmonogram odbiorów, wielkość pojemników, pomóc w wypisaniu dokumentacji towarzyszącej. Jesteśmy również w stanie sprostać wszystkim innym indywidualnym potrzebom klientów.

Swoje usługi kierujemy przede wszystkim do takich podmiotów jak:

  • ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego,
  • zakłady mięsne i masarnie,
  • punkty żywienia zbiorowego,
  • restauracje,
  • supermarkety,
  • inne - wszystkie wytwarzające i posiadające produkty odzwierzęce kategorii 3, przeznaczone do unieszkodliwienia.
Wszystkie zlecenia oraz umowy realizujemy tylko i wyłącznie własnym transportem, terminowo, wraz z doradztwem związanym z odzyskiem i unieszkodliwieniem.

Przedsiębiorstwo Jasta zajmuje się również skupem produktów – surowców do produkcji PETFOOD.

Skup surowców – uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 w szczególności:

  • krew surowa
  • pierze poubojowe
  • surowe mięso, kości kategorii 3 - przeznaczone do produkcji PETFOOD
  • tłuszcze zwierzęce
Copyright © 2024 | Jasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram