Danielów 5, 97 - 360 Kamieńsk

Odbiór padłych zwierząt

Przedsiębiorstwo Jasta sp. z o.o. zajmuje się usługą odbioru i utylizacji padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, rolników indywidualnych, przedsiębiorstw hodowlanych na zasadach refundacji kosztów utylizacji i transportu z ARIMR.

Obsługujemy następujące województwa:

 • Dolnośląskie
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podlaskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Wielkopolskie


Szczegóły na stronie internetowej ARiMR.

Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w zabezpieczaniu epizootycznym kraju w zwalczaniu takich chorób jak ASF czy ptasia grypa. Sugerujemy odbiór z zachowaniem bioasekuracji na najwyższym poziomie, bez wjazdu samochodu do gospodarstwa lub odbiór z pojemników. Dysponujemy zatwierdzonymi środkami transportu do przewozu materiału kategorii 1 i 2.

Odbiór odbywa się na dokumentach handlowych kategorii 1 i 2 zgodnych z rozporządzeniem 1069/2009 oraz 142/2011 wymagane jest również oświadczenie producenta rolnego na którym to Podmiot przekazujący informuje ARiMR jakim jest przedsiębiorcą, udziela kompleksowych informacji o siedzibie, producencie i danych osobowych. Produkty odebrane służą jako biomasa rolnicza w pozyskaniu energii cieplnej. Wszystkie dokumenty przygotowuje i drukuje kierowca na miejscu bezpośrednio po odbiorze dzięki temu rolnik - hodowca nie musi martwić się o sporządzenie dokumentów. Możemy za Ciebie również wysłać wyrejestrowanie padłej świni. Ściśle współpracujemy również z PZHK.

Całodobowe telefony do zgłoszeń: 44 681 75 81 oraz 800 060 333.
Posiadamy również zakład pośredni umiejscowiony w Radomiu przy ulicy
Energetyków 24, który przyjmuje zgłoszenia padłych zwierząt z województwa mazowieckiego pod numerem telefonu 48 364 21 79

Copyright © 2024 | Jasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram