Danielów 5, 97 - 360 Kamieńsk

Odpady gastronomiczne

Odpady kuchenne i przeterminowana żywność

Przedsiębiorstwo Jasta sp. z o.o. spółka komandytowa oferuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru przeterminowanej żywności, odpadów kuchennych, produktów spożywczych wycofanych z rynku, bądź niedopuszczonych do sprzedaży oraz poprodukcyjnych odpadów spożywczych z punktów zbiorowego żywienia, przedszkoli, szkół, sklepów firmowych oraz innych zainteresowanych jednostek.

Każdy ww. punkt powinien posiadać opisany pojemnik lub miejsce przetrzymywania ww. produktów ubocznych i przekazywać je zatwierdzonemu podmiotowi.

Klienci otrzymują odpowiednio skonstruowaną usługę związaną z ilością i częstotliwością odbioru w oparciu o specjalne pojemniki o pojemnościach 20, 40, 60, 120l lub 240l. Oprócz stałych usług uzyskają również Państwo fachową poradę związaną z właściwą procedurą zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Nr 1069/2009 oraz rozporządzenia wykonawczego 142/2011 odpady kuchenne są zakwalifikowane do ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego Kategorii 3. Wychodząc naprzeciw wymogom, które nakładają na Państwa placówki nadzorcze, tj. Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna, uzyskaliśmy w dniu 31.07.2006 roku pozwolenie zintegrowane zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania ww. UPPZ Kat 3.

Copyright © 2024 | Jasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram