Danielów 5, 97 - 360 Kamieńsk

Tłuszcz zwierzęcy kategorii 3

Tłuszcz zwierzęcy paszowy

 

Produkcja tłuszczu zwierzęcego jest prowadzona w zakładzie w Danielowie gdzie oczyszczony tłuszcz jesteśmy w stanie zmagazynować, mieszać i uzyskiwać produkt optymalny dla klienta.

Tłuszcze paszowe kategorii 3 jako źródło energii i nienasyconych kwasów tłuszczowych wpływają korzystnie na wzrost, wykorzystanie paszy i zdrowie zwierząt. Wyniki licznych badań wskazują, że wprowadzenie np. kwasów tłuszczowych do paszy dla rosnących tuczników zwiększa przyrosty dzienne oraz zmniejsza spożycie paszy na przyrost 1 kg masy ciała. Naukowcy stwierdzili większe przyrosty u tuczników otrzymujących 20% dodatek do paszy kwasów tłuszczowych. Tłuszcze podane w paszy rosnącym świniom powodują również wzrost poziomu hormonów tarczycy we krwi. Hormony te są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zwierzęcia.

Zastosowanie:

  • do pasz zwierząt hodowlanych
  • do PET FOOD
Pobierz specyfikację

Tłuszcz zwierzęcy techniczny

Tłuszcz zwierzęcy o przeznaczeniu technicznym determinuje tak naprawdę podmiot odbierający i jego zatwierdzenie weterynaryjne. W związku powyższym wyróżniamy dwa przeznaczenia techniczne i paszowe. Zakłady techniczne to zakłady które produkują m.in. biopaliwa, estry, kosmetyki itp. Tłuszcz techniczny może również występować jako paliwo jego wartość energetyczna 35 MJ/kg.

Sprzedaż odbywa się w cysternach w temperaturze min 55oC.

Zastosowanie:

  • do przemysłu kosmetycznego
  • do biopaliwa
  • do produkcji smarów i towotów
  • do produkcji stearyny i gliceryny
Pobierz specyfikację
Copyright © 2024 | Jasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram