Danielów 5, 97 - 360 Kamieńsk

Projekty

PRZEDSIĘBIORSTWO "JASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i testowanie prototypów innowacyjnych rozwiązań służących do kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych, polegających na opracowaniu, a następnie testowaniu prototypu rozwiązania wchodzącego w skład układu do kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz.

Dzięki realizacji prac B+R możliwe będzie opracowanie efektywnego rozwiązania do kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz możliwego do wbudowania w istniejącą instalację CNG, które jednocześnie zapewni zoptymalizowanie gospodarki poborem gazu (mniejsze straty gazu), spadek fluktuacji i kosztów zapotrzebowania na energię całej instalacji.

Rezultatem projektu będzie nowy produkt w postaci usługi projektowania i budowy gotowych układów technologicznych do kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz wyposażonych w doprężarki opracowane w projekcie.

Wartość projektu:
3 786 766,01 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
1 974 237,92 PLN

Planowany okres realizacji projektu:
01.11.2021 – 31.12.2023

Copyright © 2024 | Jasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram